Občianske združenie OPPIDUM FILECK

logoNáš spolok na ochranu a skrášľovanie mesta vznikol v r. 2002. Medzi dvadsiatimi piatimi členmi sú hlavne stavební inžinieri, ekológovia, pedagógovia a predstavitelia humanitných  vied. Našim cieľom je zmapovanie a záchrana kultúrnohistorických, architektonických a prírodných hodnôt Fiľakova a okolia. Naša činnosť preto vychádzajúc zo súčasného stavu smeruje tak do minulosti, ako i do budúcnosti, a zahŕňa širokú škálu aktivít od terénneho a archívneho výskumu po regionálny rozvoj, a od ekologického poradenstva po pedagogickú činnosť. Znalosti a iné statky získavané využívaním finančných prostriedkov dostupných cez grantové systémy sa snažíme zužitkovať v prospech verejnosti rešpektovaním tradícií, ale aj prihliadnutím na potreby modernej doby. Pri realizovaní našich plánov úspešne spolupracujeme s miestnou samosprávou i so samosprávami okolia, so štátnymi úradmi, ako aj s domácimi i zahraničnými partnermi fungujúcimi na podobnom princípe. Na naše spoločné hodnoty sa snažíme upriamiť pozornosť odbornej a laickej verejnosti regiónu, predovšetkým však mládeže, pomocou výstav, prednášok, seminárov, táborov a publikácií. Cieľom tejto stránky je predstaviť už tradičné podujatia usporadúvané našim občianskym združením od jeho založenia v r. 2002 do súčasnosti.

zakladajuci clenovia
Zakladajúci členovia: (zľava) Ing.Pócsa Peter, Suppenová Margita, Ing.Vargová Angéla, Mgr.Agócs Attila, Ing.arch. Anderková Erika (predseda), Ing.arch.Berta Attila, Mgr.Balázs Csaba a Ing.Vass Roland

Členovia občianskeho združenia:

Ing. arch. Anderková Erika, Ing. Vargová Angéla, Mgr. Balázs Csaba, Ing. arch. Berta Attila, Ing. Pócsa Péter, Mgr. Agócs Attila, Ing. Bodnárová Judita, Suppenová Margita, Ing. Vass Roland, Ing. Kovács Július, Mgr. Illés Kósik Andrea, Ing. Szőkeová Eva, MVDr. Máj Jozef, Parti Zoltán, Mgr. Agócs Polli, Ing. Estergomi Štefan, Ing. Varga Zoltán, Anderko Zoltán, Suppen Zoltán, Eibner Róbert, Bozó Andrea, Szvorák Zsuzsa, Farkas Štefan, Gyetvaiová Mária, Mgr. Varga Csaba, Váradiová Krisztína, Ing. Vanko Ivan, Mgr. Czene Csaba, Gyetvai Róbert, Mgr. Palkovics Július, Ing. Zuzana Páleníková, Mácsová Gabriela

Mládežnícka sekcia:

Švidráňová Silvia, Nagyová Erika, Tomolya Adrienn, Fehérová Zuzana, Bolcsová Anita, Kancko Ágnes, Singlár Jozef, Bolla Dávid, Zupko Mátyás

 
Oppidum Fileck